วิธีขออนุมัติเรือที่ความยาว/กว้าง กว่าเกณฑ์

การขออนุมัติเรือที่ความยาว / กว้าง กว่าเกณฑ์

การขออนุมัติและขั้นตอนในการขออนุมัติเรือที่มีความยาวและความกว้างเกินเกณฑ์ที่กองนำร่องกำหนด ในกรณีที่บริษัทตัวแทนเรือหรือบริษัทเจ้าของเรือมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการร้องขอผู้นำร่องให้ทำการนำร่องเรือที่มีความยาวและกว้าง เกินกว่าที่กองนำร่องกำหนด บริษัทตัวแทนเรือหรือบริษัทเจ้าของเรือต้องทำรายงานขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ แก่อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำ และพาณิชยนาวีเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่เรือลำดังกล่าว จะเข้าเทียบท่า7 วัน

วันที่:05 กันยายน 2564

เข้าชม:296

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin