สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฯ การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่..) พ.ศ… (ฆ/3) ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

วันที่:15 ธันวาคม 2563

เข้าชม:135

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin