โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหัวแหลม (ฝั่งกระโจม) หมู่ที่ 12 ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร

วันที่:12 พฤศจิกายน 2556

เข้าชม:208

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin