การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการดำเนินงานประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 งานศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการดำเนินงานประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 งานศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

รายงานการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 2

วันที่:21 มิถุนายน 2556

เข้าชม:203

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin