รายงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 3 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงคราตอนล่าง

วันที่:22 ตุลาคม 2556

เข้าชม:193

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin