จ้างเหมาจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (SAREX ๒๐๑๗)

วันที่:30 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 32

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: