จ้างเหมาจัดจ้างบริการซอฟต์แวร์และระบบสื่อสารดาวเทียม สำหรับระบบติดตามเรือระยะไกล (LRIT)

วันที่:07 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 41

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin