จ้างเหมาซ่อมทำเพิ่มเติมเรือเจ้าท่า ข.27(เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว) เรือเจ้าท่า 227 (เรือพี่เลี้ยง) รวม 4 รายการ


วันที่:16 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 45

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: