จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน สำหรับชุดปฏิบัติงานตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องหมายการเดินเรือจังหวัดปทุมธานีฯลฯ

วันที่:23 มีนาคม 2566

เข้าชม:30

ข้อมูลโดย: Aids of Navigation Officer (A)