ซื้อน้ำมันดีเซล เกรด HSD Euro IV 0.005% Sulphur with add. จำนวน 40,000 ลิตร สำหรับใช้ฝึกภาคทะเลฯ นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับเรือวิสูตรสาคร

วันที่:16 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 38

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin