ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้รองรับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) กรุงเทพมหานคร

วันที่:25 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 48

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: