นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี วุฒิสภา เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เป็นประธานคณะฯ และกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว

1.      นายกริชเพชร
ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ) พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี
วุฒิสภา
เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรับตรวจประเมินภาคบังคับจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(
IMO)
โดยมี พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เป็นประธานคณะฯ และกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว 

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin