นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ. 2562

นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
6 ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้
และรดน้ำต้นไม้ เนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.
2562
บริเวณสถานที่หน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
6 จังหวัดชลบุรี

วันที่:22 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin