นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและรับฟังความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 15:00 น. นายวิชัย คำคง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานและรับฟังความคิดเห็นเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ อาทิ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ การดูแลรักษาความสะดวกสำนักงาน การรับฟังความคิดเห็นโครงการสำคัญต่าง ๆ การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ(ท่าเทียบเรือ) ภารกิจการขุดลอก การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้เครื่องมือในการวัดค่าควันดำ พร้อมบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม 

วันที่:08 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin