นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล พร้อมด้วย นายพชร เผ่าพานิชย์ เจ้าพนักงานตรวจท่า นำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 188 ปฏิบัติภารกิจ ด้านยกระดับความปลอดภัยทางน้ำในทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล

นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล พร้อมด้วย นายพชร เผ่าพานิชย์
เจ้าพนักงานตรวจท่า นำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า
188 ปฏิบัติภารกิจ
ด้านยกระดับความปลอดภัยทางน้ำในทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล 

วันที่:22 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin