นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับนายอำเภอนครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในการขนถ่ายสินค้าหน้าท่าเทียบเรือ ณ ห้องประชุม อบต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้ได้ชี้แจงมาตรการที่กำลังดำเนินการโดยจัดชุดออกตรวจ และขอความร่วมผู้ประกอบการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาเพื่อควบคุมการดำเนินการขนถ่ายสินค้าบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไม่ให้มีฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องต่อไป

นาวาโทรัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกับนายอำเภอนครหลวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในการขนถ่ายสินค้าหน้าท่าเทียบเรือ
ณ ห้องประชุม อบต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ในการนี้ได้ชี้แจงมาตรการที่กำลังดำเนินการโดยจัดชุดออกตรวจ
และขอความร่วมผู้ประกอบการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยาเพื่อควบคุมการดำเนินการขนถ่ายสินค้าบริเวณหน้าท่าเทียบเรือไม่ให้มีฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องต่อไป

วันที่:22 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin