ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่ แม่น้ำชี กม.๔๐๙ + ๕๗๐ ถึง กม.๔๑๐+๐๐๐ , กม.๔๐๐+๐๐๐ ถึง กม.๔๐๓+๐๖๐ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕)

วันที่:19 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 92

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C8