ประกวดราคาจ้างซ่อมทำประจำปีเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกสาครวิสัย จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2565)

วันที่:03 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:

Post View : 90

ข้อมูลโดย: yupa