ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน(Back Hoe) ชนิดตีนตะขาบ จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำสงคราม ตำบลคำสะอาด ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน(Back Hoe) ชนิดตีนตะขาบ จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำสงคราม ตำบลคำสะอาด ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ด้วยวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(14-12-2564)

วันที่:14 ธันวาคม 2564

เข้าชม:131

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin