ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำนครนายก อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:17 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 33

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C5