ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 111/2564 เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

วันที่:16 มีนาคม 2565

เข้าชม:523

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin