ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 168/2562 เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และกำแพงป้องกันชายฝั่ง (ครั้งที่ 8)

วันที่:01 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: