ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 56/2563 เรื่อง การอานวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

วันที่:11 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 608

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)