ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 100/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และผู้ที่อยู่ในเรือที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ทางน้ำ)

วันที่:06 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 201

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)