ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 136/2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำท่าเรือเพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย

วันที่:27 ธันวาคม 2564

เข้าชม:1372

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: