ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 145/2565 แนวปฏิบัติสำหรับเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ และผู้ที่อยู่ในเรือที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้ำ เพิ่มเติมครั้งที่ 2

วันที่:01 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 135

ข้อมูลโดย: PR Marine Department

แกลเลอรี่