ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 184/2565 เรื่อง มาตรการความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับเรือ กลุ่มบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Thankers) … และบรรทุกยางมะตอย (Asphalt tanker)

วันที่:22 สิงหาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 112

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)