ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 209/2565 เรื่อง การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ …อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code))

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 209/2565 เรื่อง การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางทะเล ตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจท ำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ าระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code))

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศราชกิจจานุเบกษา

วันที่:22 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 44

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (C)