ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 255/2564 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 255/2564 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
(01-12-2564)

วันที่:01 ธันวาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 312

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin