ประกาศกรมเจ้าท่า 72/2565 เรื่อง ขอให้เจ้าของเรือมาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือในกรณีที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ

วันที่:11 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:903

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (J)