ประกาศกองพัสดุ ที่ 2102/2562 เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ด้วยงานยานพาหนะ ฝ่ายซ่อมบำรุงและยานพาหนะ กองพัสดุ กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่เกษียณรวมทั้งจัดหาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภาระกิจการให้บริการของกองพัสดุ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

วันที่:09 กรกฎาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 42

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin