ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.๖๓๐+๐๐๐ ถึง กม.๖๓๕+๐๐๐ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:29 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 32

ข้อมูลโดย: Procurement Officer