ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำมูล กม.๔๙๐+๐๐๐ ถึง กม.๔๙๕+๐๐๐ ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:29 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 31

ข้อมูลโดย: yupa