ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำชี กม.๖๐๐+๐๐๐ ถึง กม.๖๐๕+๐๐๐ , กม.๖๑๐+๐๐๐ ถึง กม.๖๑๕+๐๐๐ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:29 พฤศจิกายน 2565

เข้าชม:

Post View : 93

ข้อมูลโดย: yupa