ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่คลองบางสะพาน กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๐๐๐ ตำบลแม่รำพึง ถึง ตำบลพงศ์ประศาสน์ และคลองปากปิด กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๑+๖๓๗ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:15 มีนาคม 2566

เข้าชม:46

ข้อมูลโดย: Procurement Officer