ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตเล่มหนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) และหนังสือคนประจำเรือประมง (SEAMAN BOOK FOR FISHING VESSEL) อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:25 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 25

ข้อมูลโดย: Procurement Officer