ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) สำหรับเรือสินค้า จำนวน 10,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:31 กรกฎาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 36

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin