ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:19 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 59

ข้อมูลโดย: Procurement Officer