ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาระบบห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:18 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 36

ข้อมูลโดย: Procurement Officer