ประกาศประกวดราคาซื้อเปลี่ยนระบบรอกไฟฟ้าและซ่อมแซมโครงสร้างคานรับน้ำหนักระบบรอกไฟฟ้า ที่ท่าเทียบเรือบ้านหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย และท่าเทียบเรือท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:21 กันยายน 2565

เข้าชม:

Post View : 51

ข้อมูลโดย: Procurement Officer