ประกาศประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ ฟุต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:21 มีนาคม 2566

เข้าชม:46

ข้อมูลโดย: Procurement Officer