ประกาศประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน(Back Hoe) ชนิดตีนตะขาบ จำนวน 3 คัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขุดลอกลำสะแทด หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่:19 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 20

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C8