ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำป่าสัก (คลองบางพระครู)ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำป่าสัก (คลองบางพระครู)ฯ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ร้าน ส.ภักดี จำนวนเงิน 17,210 บาท8 รายการ ผ.2

วันที่:28 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 416

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C1