ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาระบบห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:08 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 113

ข้อมูลโดย: Procurement Officer