ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำยม กม. ๕๒๙+๙๐๐ ถึง กม. ๕๓๐+๙๕๐, กม. ๕๓๒+๖๕๐ ถึง กม. ๕๓๓+๗๕๐, กม. ๕๓๕+๓๕๐ ถึง ๕๓๖+๗๐๐ อำเภอเด่นชัย ถึง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่:24 ธันวาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 72

ข้อมูลโดย: Procurement Officer