ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร ในเขตพื้นที่ สบ.๓ จังหวัดตรัง, สบ.๔ จังหวัดสงขลา, สบ.๕ จังหวัดจันทบุรี ๔ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:24 มกราคม 2565

เข้าชม:

Post View : 149

ข้อมูลโดย: Procurement Officer