ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำป่าสัก (คลองบางพระครู) แม่น้ำลพบุรีฯ เพื่อทดแทนที่หมดสิ้นเปลืองไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแม่น้ำป่าสัก (คลองบางพระครู) แม่น้ำลพบุรีฯ เพื่อทดแทนที่หมดสิ้นเปลืองไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อยุธยาไฮดรอลิค แอนด์แทรกเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,900 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)ประกาศ ผ.2 หล่อลื่น

วันที่:01 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 127

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C1