ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน(Back Hoe) ชนิดตีนตะขาบ จำนวน 3 คัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำมูลฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ดัวยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่:18 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C8