ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล HSD B๗ EURO IV ๐.๐๐๕%S with Add. จำนวน ๒๒,๐๐๐ ลิตร สำหรับปฏิบัติภารกิจตรวจซ่อมและบำรุงรักษาทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ กลุ่มเรือขุดลอก สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:26 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 185

ข้อมูลโดย: Procurement officer