ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 จำนวน 13,862 ลิตร ของเรือเจ้าท่า ชุด ผ.1, เรือเจ้าท่า ชุด ผ.2, เรือเจ้าท่า ชุด ผ.3, เรือเจ้าท่า ผ.7 และรถขุด อย.5 เพื่อใช้ในปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล B7 จำนวน 13,862 ลิตร ของเรือเจ้าท่า ชุด ผ.1, เรือเจ้าท่า ชุด ผ.2, เรือเจ้าท่า ชุด ผ.3, เรือเจ้าท่า ผ.7 และรถขุด อย.5 เพื่อใช้ในปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทิพย์มณี ปิโตรเลียม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 487,249.30 บาท (สี่เเสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)ผ1

วันที่:21 มิถุนายน 2565

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Procurement Officer C1